КАКВО E THERMOTOP?

СЕРТИФИЦИРАН ПРОДУКТ
ДОМ » КАКВО E THERMOTOP?

THERMOTOP - Интелигентната изолационна система

THERMOTOP е топлоизолационен панел с различна дебелина, изработен от полиизоциануратна твърда пяна (PIR), подходящ за широка гама от приложения за топлоизолация, включително за стени, подове, достъпни/недостъпни покривни тераси и рамкови покриви. Изолационните системи THERMOTOP са разработени специално, за да отговорят на съвременните изисквания за енергийна ефективност и топлинен комфорт в строителството, като предлагат една по-добра алтернатива на традиционните продукти.

КАКВО ПРАВИ THERMOTOP ТОЛКОВА ЕФЕКТИВЕН?

Топлоизолационната сърцевина на продуктите THERMOTOP е изработена от полиизоциануратна твърда пяна (PIR) - получена чрез реакцията между полиол и изоцианат, с разширителна добавка - в резултат на което се получава високоефективна изолация от полиизоциануратна твърда пяна със сертифицирана топлопроводимост от 0,022 W/mK.

ЕКОЛОГИЧНО БЕЗОПАСЕН

Изолацията THERMOTOP PIR е класифицирана в клас А на Зеленото ръководство на BRE (Ръководството предоставя класификация на сградите по отношение на въздействието върху околната среда въз основа на материалите, използвани в строителството). THERMOTOP предлага отлични показатели за опазване на околната среда: изолацията от полиизоциануратна твърда пяна (PIR) не съдържа CFC/HCFC и има по-нисък потенциал за глобално затопляне (GWP) - по-малко от 5.

ГАМА НА THERMOTOP

Панелите THERMOTOP могат да бъдат произвеждани в два варианта:

Общи характеристики на THERMOTOP

Характеристики (стандартни)
Описание
Мерна единица
Стойност
Топлопроводимост (EN 12667)
Стойност определена при 10°C
λ [W/mK]
0.022
Коефициент на топлопреминаване
Зависи от дебелината на панела
U [W/m2K]
0.75 – 0.19
Съпротивление на дифузията на водните пари (EN 1607)
Стойност
Z [m2hPa/mg]
13±3
Якост на опън (EN 1607)
Стойност
[K Pa]
≥ 80
Евроклас реакция на огън съгласно (EN 13501-1) (EN 11925-2) (EN 13823SBI)
Перпендикулярно на повърхностите
Евроклас
E/F
Якост на натиск (характеристики)
Valoare determinată la 10% deformare CS (10/Y) 130
[kPa]
≥110 <140 BV/BV
≥120 <150 AL/AL
*Якост на натиск на ≥160 <180, при поискване

 

Научете повече технически подробности, изтеглете брошурата за
THERMOTOP

Характеристики (стандартни) Описание Мерна единица Стойност
Топлопроводимост (EN 12667) Стойност определена при 10°C λ [W/mK] 0.022
Коефициент на топлопреминаване Зависи от дебелината на панела U [W/m2K] 0.75 – 0.19
Съпротивление на дифузията на водните пари (EN 1607) Стойност Z [m2hPa/mg] 13±3
Якост на опън (EN 1607) Стойност [K Pa] ≥ 80
Евроклас реакция на огън съгласно (EN 13501-1) (EN 11925-2) (EN 13823SBI) Перпендикулярно на повърхностите Евроклас E/F
Якост на натиск (характеристики) Стойност определена при 10% деформация CS (10/Y) 130 [kPa]
≥110 <140 BV/BV
≥120 <150 AL/AL
*Якост на натиск на ≥160 <180, при поискване
Научете повече технически подробности, изтеглете брошурата за
THERMOTOP

ПАЛЕТИЗИРАНЕ THERMOTOP

Дебелина (mm) Брой панели/
пакет
Дължина Ширина Височина на пакета/
cm
m2/пакет Брой пакети/
камион
Количество в/
камион
Товарни спецификации за камион Тегло на пакет
30 17 2400 1200 51,8 48,96 44 2154,24 5x4пакета/L
1x4пакета/l
36,7
40 18 2400 1200 72,8 51,84 33 1710,72 5x3пакета/L
1x3пакета/l
51,8
50 14 2400 1200 70,8 40,32 33 1330,56 5x3пакета/L
1x3пакета/l
50,4
60 12 2400 1200 72,8 34,56 33 1140,48 5x3пакета/L
1x3пакета/l
51,8
80 14 2400 1200 112,8 40,32 22 887,04 5x2пакета/L
1x2пакета/l
80,6
100 11 2400 1200 110,8 31,68 22 696,96 5x2пакета/L
1x2пакета/l
79,2
120 9 2400 1200 108,8 25,92 22 570,24 5x2пакета/L
1x2пакета/l
77,7
150 5 2400 1200 75,8 14,40 33 475,2 5x3пакета/L
1x3пакета/l
54
Забележка: Изчислението на височината на пакетите включва височината на полистирена, който формира пакетите, плюс 0,80 mm. Теглото на пакетите е различно в зависимост от типа на покритието AL/AL, BV/BV (стойностите са изчислени за панел THERMOTOP с BV/BV мембрана). Тегло на панел 100 BV/BV – 7,2 кг
Дебелина (mm) Брой панели/
пакет
Дължина Ширина Височина на пакета/
cm
m2/пакет Брой пакети/
камион
Количество в/
камион
Товарни спецификации за камион Тегло на пакет
30 17 2400 1200 51,8 48,96 44 2154,24 5x4пакета/L
1x4пакета/l
36,7
40 18 2400 1200 72,8 51,84 33 1710,72 5x3пакета/L
1x3пакета/l
51,8
50 14 2400 1200 70,8 40,32 33 1330,56 5x3пакета/L
1x3пакета/l
50,4
60 12 2400 1200 72,8 34,56 33 1140,48 5x3пакета/L
1x3пакета/l
51,8
80 14 2400 1200 112,8 40,32 22 887,04 5x2пакета/L
1x2пакета/l
80,6
100 11 2400 1200 110,8 31,68 22 696,96 5x2пакета/L
1x2пакета/l
79,2
120 9 2400 1200 108,8 25,92 22 570,24 5x2пакета/L
1x2пакета/l
77,7
150 5 2400 1200 75,8 14,40 33 475,2 5x3пакета/L
1x3пакета/l
54
Забележка: Изчислението на височината на пакетите включва височината на полистирена, който формира пакетите, плюс 0,80 mm. Теглото на пакетите е различно в зависимост от типа на покритието AL/AL, BV/BV (стойностите са изчислени за панел THERMOTOP с BV/BV мембрана). Тегло на панел 100 BV/BV – 7,2 кг

THERMOTOP - Интелигентна изолационна система

Проверете нашата ценова листа.