ŠTA JE THERMOTOP?

ODOBRENI PROIZVOD
Dom » ŠTA JE THERMOTOP?

THERMOTOP - PAMETNI SISTEM IZOLACIJE

THERMOTOP je termoizolaciona ploča različitih debljina, napravljena od PIR pene. Preporučuje se bilo za koju poziciju izolacije – zidove, podove, terase, krovove. THERMOTOP termalni sistemi dizajnirani su tako da zadovoljavaju trenutne potrebe za energetskom efikasnošću i toplotnim komforom u građevinarstvu, što je najbolja alternativa klasičnim proizvodima.

ŠTA THERMOTOP ČINI TAKO EFIKASNIM?

Termoizolaciono jezgro THERMOTOP proizvoda je napravljeno od PIR pene – dobijeno reakcijom između poliola i izocijanata, te ekspandiranjem – dobijeni proizvod je poliizocijanuratna izolaciona pene visoke efikasnosti, sa sertifikovanom toplotnom povodljivošću od 0,022 W /mk.

ECO FRIENDLY

PIR THERMOTOP izolacija je klasifikovana A klasom u Zelenom vodiču BRE (Vodič sadrži klasifikaciju objekata u smislu uticaja na životnu sredinu, u zavisnosti od materijala od kojih je objekat izgrađen). THERMOTOP termoizolacione table nude odlične ekološke performanse: PIR izolacija ne sadrži CFK/HCFK i ima potencijal globalnog zagrevanja (GWP) manji od 5.

THERMOTOP OPCIJE

THERMOTOP ploče se mogu proizvesti u dve verzije:

Parna brana PIR Paneli (BV)

Aluminijumska folija PIR Paneli (AL)

Opšte karakteristike THERMOTOP izolacionih ploča

Karakteristike (standardne)
Opis
Jedinica mere
Valoare
Toplotna provodljivost (EN 12667)
Vrednost određena na 10 °C
λ [W/mK]
0.022
Prenos toplote
În funcție de grosimea panoului
U [W/m2K]
0.75 – 0.19
Otpornost na difuziju vodene pare (EN 1607)
Vrednost
Z [m2hPa/mg]
13±3
Zatezna čvrstoća (EN 1607)
Vrednost
[K Pa]
≥ 80
Euroclass reakcija na požar (EN 13501-1) (EN 11925-2) (EN 13823SBI)
Normalno na površinu
Evro klas
E/F
Kompresivna snaga (karakteristike)
Utvrđena vrednost 10% skretanja CS (10/Y) 130
[kPa]
≥110 <140 BV/BV
≥120 <150 AL/AL
*Kompresivna snaga ≥160 <180, na zahtev

 

Saznajte više tehničkih detalja, preuzmite rošuru
THERMOTOP

Karakteristike (standardne) Opis Jedinica mere Vrednost
Toplotna provodljivost (EN 12667) Vrednost određena na 10 °C λ [W/mK] 0.022
Prenos toplote U zavisnosti od debljine panela U [W/m2K] 0.75 – 0.19
Otpornost na difuziju vodene pare (EN 1607) Vrednost Z [m2hPa/mg] 13±3
Zatezna čvrstoća (EN 1607) Vrednost [K Pa] ≥ 80
Euroclass reakcija na požar (EN 13501-1) (EN 11925-2) (EN 13823SBI) Normalno na površinu Evro klas E/F
Kompresivna snaga (karakteristike) Utvrđena vrednost 10% skretanja CS (10/Y) 130 [kPa]
≥110 <140 BV/BV
≥120 <150 AL/AL
*Kompresivna snaga ≥160 <180, na zahtev
Saznajte više tehničkih detalja, preuzmite rošuru
THERMOTOP

THERMOTOP PALETA

Debljina (mm) Broj ploča/
paketu
Dužina (mm) Širina (mm) Visina H/
cm
m2/paket Broj paketa/
kamiona
M.L./
kamiona
Specifikacija utovara kamiona Masa paketa
30 17 2400 1200 51,8 48,96 44 2154,24 5x4pak/L
1x4pak/l
36,7
40 18 2400 1200 72,8 51,84 33 1710,72 5x3pak/L
1x3pak/l
51,8
50 14 2400 1200 70,8 40,32 33 1330,56 5x3pak/L
1x3pak/l
50,4
60 12 2400 1200 72,8 34,56 33 1140,48 5x3pak/L
1x3pak/l
51,8
80 14 2400 1200 112,8 40,32 22 887,04 5x2pak/L
1x2pak/l
80,6
100 11 2400 1200 110,8 31,68 22 696,96 5x2pak/L
1x2pak/l
79,2
120 9 2400 1200 108,8 25,92 22 570,24 5x2pak/L
1x2pak/l
77,7
150 5 2400 1200 75,8 14,40 33 475,2 5x3pak/L
1x3pak/l
54
Napomena: visina paketa je izračunata uključujući i visinu polistirena koji formira paket +0,80 mm. Masa paketa varira u zavisnosti od završnog sloja - AL/AL, te BV/BV (vrednosti se izračunavaju za BV/BV membranu THERMOTOP). Masa ploče 100 BV/BV – 7,2 Kg
Debljina (mm) Broj ploča/
paketu
Dužina (mm) Širina (mm) Visina H/
cm
m2/paket Broj paketa/
kamiona
M.L./
kamiona
Specifikacija utovara kamiona Masa paketa
30 17 2400 1200 51,8 48,96 44 2154,24 5x4pak/L
1x4pak/l
36,7
40 18 2400 1200 72,8 51,84 33 1710,72 5x3pak/L
1x3pak/l
51,8
50 14 2400 1200 70,8 40,32 33 1330,56 5x3pak/L
1x3pak/l
50,4
60 12 2400 1200 72,8 34,56 33 1140,48 5x3pak/L
1x3pak/l
51,8
80 14 2400 1200 112,8 40,32 22 887,04 5x2pak/L
1x2pak/l
80,6
100 11 2400 1200 110,8 31,68 22 696,96 5x2pak/L
1x2pak/l
79,2
120 9 2400 1200 108,8 25,92 22 570,24 5x2pak/L
1x2pak/l
77,7
150 5 2400 1200 75,8 14,40 33 475,2 5x3pak/L
1x3pak/l
54
Napomena: visina paketa je izračunata uključujući i visinu polistirena koji formira paket +0,80 mm. Masa paketa varira u zavisnosti od završnog sloja - AL/AL, te BV/BV (vrednosti se izračunavaju za BV/BV membranu THERMOTOP). Masa ploče 100 BV/BV – 7,2 Kg

THERMOTOP - Sistem pametne izolacije

Pogledajte cenovnik.